Artykuły

Sortuj według

Teoria i praktyka w dawnym lecznictwie. Opozycja czy współdziałanie?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 7–8
Data publikacji online: 11 czerwca 2021

Teoretyczny rozdział kompetencji pomiędzy dawnymi medykami i chirurgami a codzienna praktyka lecznicza opisana w egodokumentach staropolskich

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 87–102
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.015.13713

EPIDEMIE NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ I TERENACH ZABORÓW DO XX W. – RÓŻNE PŁASZCZYZNY BADAŃ

Epidemie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i terenach zaborów do XX w. – różne płaszczyzny badań

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 9–10
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.001.17404

Pułapki i meandry. Trudności poznawcze i interpretacyjne towarzyszące badaniom przyczyn i przebiegu chorób w przeszłości

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 49–62
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.004.17407

Studia

„Są psi, jest gospodarstwo – około tego się też krzątać”. Staropolskie poglądy na zachowanie dobrego zdrowia

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 33–47
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.003.13680