Artykuły

Sortuj według

„Są psi, jest gospodarstwo – około tego się też krzątać”. Staropolskie poglądy na zachowanie dobrego zdrowia

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Teoria i praktyka w dawnym lecznictwie. Opozycja czy współdziałanie?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 7–8
Data publikacji online: 11 czerwca 2021

Teoretyczny rozdział kompetencji pomiędzy dawnymi medykami i chirurgami a codzienna praktyka lecznicza opisana w egodokumentach staropolskich

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 87–102
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.015.13713