Artykuły

Sortuj według

Serbia and Hungary in Theodore Spandounes’s Work On the Origin of the Ottoman Emperors

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 661–671
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.043.14019

Pro memoria

Profesor dr hab. Jerzy Hauziński (1946–2020)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 211–212
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.015.13692