Artykuły

Sortuj według

Włoski medyk Johannes Baptista Montanus (1489–1551) – jego działalność w Padwie, metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz spuścizna naukowa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 25–45
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.011.13709