Weronika Saran

Book Reviews

Sortuj według

Then, Now, and Later: The Transition of Documentary Photography

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 119–122
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.014.13479