Marcin Konarski

Artykuły

Sortuj według

Obowiązek dostarczania mieszkań na potrzeby osób wojskowych i cywilnych w latach 1919–1925 w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 153–187
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.012.13520