Recenzje

Sortuj według

Sabrina Lo Iacono, Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui „patti successori” istitutivi. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, stron IX+ 358

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 259–262
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.016.13524