Katarzyna Golik

Artykuły

Sortuj według

The Sedentarization and Gentrification in Post-Nomadic Districts

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 1-2, s. 37–62
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.004.14126