Bronwyn Bailey-Charteris

Omówienia i rozbiory

Sortuj według

Revealing the Hydrocene: Reflections on Watery Research

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021