Artykuły

Sortuj według

Zespoły wielodyscyplinarne w zarządzaniu oświatą

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 41-52
Data publikacji online: 2009

Zastosowanie socjometrii jako narzędzia badania ról zespołowych

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2), s. 121-130
Data publikacji online: 2013

Motywacja w zespole pracowniczym – od motywacji jednostki do motywacji zespołu na podstawie analizy zespołowych map mentalnych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 177–189
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.015.2349

Współpraca szkół gimnazjalnych z innymi służbami społecznymi w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 513–522
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.041.1746

Konceptualizacja wartości profesjonalizmu zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 353–360
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.029.1429

Planned changes in Polish development system for schools and teachers

Zarządzanie Publiczne, , Numer 4 (20), s. 59-71
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.029.1072