Artykuły

Sortuj według

Dochody organizacji pożytku publicznego z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie pandemii COVID-19

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 1 (53), s. 27–40
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.002.14135