Artykuły

Sortuj według

Uchodźcy polityczni z Italii w okresie pierwszej wojny domowej i dyktatury L. Korneliusza Sulli (88–79 przed Chr.)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 217–231
DOI 10.4467/20844069PH.21.017.13854