Marek Biernacki

Artykuły

Sortuj według

Jakość usług instytucji użyteczności publicznej (IUP) a dobrobyt społeczny

Numer 3 (11) , s. 19-32
Data publikacji online: 2010

Propozycja syntetycznego miernika oceniającego działalność instytucji użyteczności publicznej

Numer 2 (22), s. 161-174
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.014.1188