CV:

Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Department of Psychology of Occupation, Organization and Psychosocial Rehabilitation, Faculty of Social Science, The John Paul II Catholic University of Lublin

Artykuły empiryczne

Sortuj według

The Role of Speech Comprehension in the Early Stages of Theory of Mind Development in Children with ASD

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 49–61
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.004.14118