CV:

Instytut Psychologii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Institute of Psychology, Humanitas University in Sosnowiec

Artykuły empiryczne

Sortuj według

Doświadczenia kryzysu rozwojowego w biegu życia u XX-wiecznych pisarzy. Sándor Márai i Maria Kuncewiczowa

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 81–98
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.006.14120