CV:

Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków Institute of Psychology, Pedagogical University of Krakow, Poland

Sprawozdania

Sortuj według

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Focus on Autism in Inclusive Education” Kraków, dostęp zdalny 8–28 czerwca 2020 roku

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 109–112
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.008.14122