Artykuły

Sortuj według

Status teoretyczny emblematu w polskiej dekoracji

Terminus, 2021, Tom 23, zeszyt 3 (60), s. 227–258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843844TE.21.010.13847