Lidia Maria Czyż

Artykuły

Sortuj według

Dzikie rośliny w leczeniu codziennych dolegliwości Lasowiaków (na podstawie badań Franciszka Kotuli)

Tom 29 (2023) Zeszyt 1, s. 187-203
Data publikacji online: wrzesień 2023
DOI 10.4467/12311960MN.23.009.18450

Recenzje i omówienia

POLEMIKI I REFLEKSJE

Polemiki i refleksje

Issue 4, s. 259–264
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.038.14832