Igor Robak

Recenzje i omówienia

Sortuj według

Odpowiedź na list Pana Jacka Dobrowolskiego w związku z uwagami do biografi i prof. Teodora Opęchowskiego

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 147-147
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.009.14222