Artykuły

Sortuj według

Who Assists Irregular Migrants in Poland and at What Cost? A Court Files’ Analysis of Convictions of Facilitating Unauthorised Stay of Migrants

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 87–114
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.021.13777

Poza programem czy zgodnie z programem? Refleksje po pięciu latach obowiązywania „Europejskiego programu w zakresie migracji”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 7–17
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.017.13773