Karolina Grodziska

Artykuły

Sortuj według

„Gawędy o utraconym gnieździe – Boży Rok”. Wspomnienie Anny Jałbrzykowskiej z Ujazdu

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 141-168
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.010.14169

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Jan Kazimierz Tetmajer w świetle spuścizny rękopiśmiennej w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 119-128
Data publikacji online: 2018

KRONIKA

Eugeniusz Madej (Bieżanów 19 XI 1928–Kraków 25 VIII 2016)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXII (2017), s. 313-314
Data publikacji online: 2017

Maria Świątecka (Pańska Dolina 24 XI 1921–Kraków 12 II 2017)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXII (2017), s. 315-318
Data publikacji online: 2017

Ścieżki pamięci. Miejsca spoczynku pracowników Biblioteki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXII (2017), s. 319-328
Data publikacji online: 2017

Wspomnienia

Maria Buczak (Stobierna 22 IX 1927 – Rzeszów 12 II 2019)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIV (2019), s. 303-304
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440500RBN.19.015.14158

Irena Stupnicka (Ostrów Wielkopolski 22 III 1925 – Kraków 7 IV 2019)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIV (2019), s. 305-306
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440500RBN.19.016.14159

Stanisława Brodzicka (Łosice 6 XI 1933 – Kraków 6 IX 2020)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 263-264
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.016.14175