Jacek Wojtowicz

Artykuły

Sortuj według

 Z Górnych Węgier do Krakowa. Sylwester Joanelli – kariera Włocha, dzierżawcy zamku niedzickiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 21-36
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.003.14162