Anna Kraus

Artykuły

Sortuj według

Wybrana twórczość piśmiennicza architektów związanych z Politechniką Lwowską. Studium na podstawie badań zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej sprzed 1945 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 201-219
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.013.14172