Artykuły recenzyjne

Sortuj według

Kilka uwag o książce Oskara Kaneckiego Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572–1764), Sopot: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020, ss. 341

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 369-381
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.027.14092