Jens Van Paemel

Artykuły

Sortuj według

Legal History Research in Belgium (2021)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 481-484
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.031.16179

Kronika wydarzeń naukowych

Legal History Research in Belgium (2020)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 417-420
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.033.14098