CV:

Radczyni prawna (OIRP w Toruniu), doktorka nauk prawnych, adiunktka w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA UMK, autorka publikacji z zakresu prawa i procedury administracyjnej. [Attorney-at-law (Bar Association of Attorneys-at-Law in Toruń), PhD; assistant professor at the Chair of Administrative Law at NCU; author of publications in the field of law and administrative procedure.]

Glosy

Sortuj według

Glosa do wyroku NSA z 14 lutego 2019 r., II OSK 626/17 (aprobująca)

Radca Prawny, 2021, 2 (27), s. 219-227
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/23921943RP.21.019.14212

Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2021 r., II GSK 1057/20 (częściowo krytyczna)

Radca Prawny, 2022, 2 (31), s. 213-222
Data publikacji online: 31 października 2022
DOI 10.4467/23921943RP.22.028.16891

Glosses

Gloss to the judgement of the Supreme Administrative Court of 6 May 2021, II GSK 1057/20 (partially critical)

Radca Prawny, 2022, 2 (31), s. 427-436
Data publikacji online: 31 października 2022
DOI 10.4467/23921943RP.22.044.16907

Inne