Artykuły

Sortuj według

Filozofia, rytuał i performatywność w starożytnej myśli indyjskiej na przykładzie upaniszady Ćhandogia 6.2.4

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 131–146
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.008.14199