Z problemów aktualnych

Sortuj według

Memy o społecznie istotnych wydarzeniach jako narzędzie spajania społeczeństwa

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 9–27
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.017.13882