Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Informacje prasowe jako element składowy procesu komunikacji pomiędzy dziennikarzami a przedstawicielami branży public relations

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 29–49
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.018.13883