Izabella Adamczewska-Baranowska

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Magiczny ironista. O „Szamańskiej chorobie” Jacka Hugo-Badera

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 71–86
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.020.13885