Aleksandr Pshenichnyi

Z życia naukowego

Sortuj według

Profilowanie pojęcia demokracja we współczesnym polskim i niemieckim dyskursie publicznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 131–134
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.025.13890