Mikołaj Bajew

Artykuły

Sortuj według

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Media XII. Współczesne dyskursy medialne”, Lublin, 22–23 kwietnia 2021

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 135–139
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.026.13891