Artykuły

Sortuj według

Ocena form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz funkcjonowania powiatowych urzędów pracy – przykład klientów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 223-235
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.019.1193