Artykuły

Sortuj według

Działania i instrumenty polityki innowacyjnej w opinii mikroprzedsiębiorców

Numer 2 (22), s. 237-251
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.020.1194