Karolina Studnicka-Mariańczyk

Artykuły

Sortuj według

Zielnik Marii Twardowskiej (1858–1907) jako pretekst do szkicu biograficznego kresowej botaniczki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 85–103
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.020.14181