Artykuły

Sortuj według

Śladami ojca. Edukacja i kariera astronomiczna Christfrieda Kircha (1694–1740)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 157–170
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.032.14796

Gottfried Kirch (1639–1710), życie i działalność pierwszego astronoma Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Nauk

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 105–121
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.021.14182

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Mikrometr śrubowy Gottfrieda Kircha – historia, konstrukcja i upowszechnienie w 1. poł. XVIII w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 185–196
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.025.14186

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Kompendium wiedzy o autorach kalendarzy i ich dziełach

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 247–256
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.037.14801