Artykuły

Sortuj według

Katalog filmów czarnogórskich i o Czarnogórze (1896–1998). Materiał do badań podstawowych

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 217-244
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.011.16713

Filmowe portrety Stanisława Siedleckiego (1912–2002) na tle Svalbardu. Fragmenty wizualnej historii nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 123–142
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.022.14183