Piotr Lewandowski

POLEMIKI I REFLEKSJE

Sortuj według

Trzecia nowoczesność i koncepcja władzy instrumentalnej Shoshan Zuboff

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 199–207
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.026.14187