ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sortuj według

Jan Szajner, Marcin Rechłowicz, Tramwaje lwowskie 1880–1944, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 509

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 139-143
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.017.15831