Artykuły

Sortuj według

Dehumanizacja w komentarzach internetowych w polskich portalach informacyjnych. Identyfikacja i klasyfikacja zjawiska na przykładzie odbioru Fransa Timmermansa

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 451–474
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.024.13755