Anna Stolińska

Artykuły

Sortuj według

Niesłyszalni eksperci? Zarządzanie percepcją wypowiedzi eksperckich w dobie mediów multimodalnych na przykładzie wybranego materiału z serwisu informacyjnego – badania pilotażowe

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 475–491
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.025.13756