CV:

Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuły

Sortuj według

Dziedzictwo archeologiczne w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju

Tom 22, Numer 3, s. 305–322
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.020.14280

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Krytycznie, w stronę przyszłości – nowy paradygmat dziedzictwa. Monika Stobiecka (red.), Krytyczne studia nad dziedzictwem. Pojęcia, metody, teorie i perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023, ss. 419.

Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 395-405
Data publikacji online: 13 października 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.027.18585