Anna Wróblewska

Artykuły

Sortuj według

Zrównoważona produkcja filmowa w Polsce. Geneza i perspektywy

Zarządzanie w Kulturze, First View, Tom 22, Numer 3,
Data publikacji online: wrzesień 2021