Artykuły

Sortuj według

Zrównoważona produkcja filmowa w Polsce. Geneza i perspektywy

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 365-383
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843976ZK.21.023.14283