Dominika Czakon

Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

Sortuj według

Z korespondencji naukowców: Stefan Morawski i Roman Ingarden

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”,
Data publikacji online: wrzesień 2021