Filip Jankowski

Omówienia i rozbiory

Sortuj według

Game (Studies) Trouble? Gamer Trouble: Feminist Confrontations in Digital Culture by Amanda Phillips

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”,
Data publikacji online: wrzesień 2021