CV:

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Artykuły

Sortuj według

Doskonalenie zasobów administracji samorządowej jako cel operacyjny Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), s. 203-217
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.017.7232

Wartości etyczne we współczesnym zarządzaniu uczelnią wyższą i samorządem terytorialnym

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 343-354
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.029.6038

Electronic administration as a factor in the efficient management, development and communication of public administration

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 79-94
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.019.5842

Istota partnerstwa publiczno-prywatnego a zarządzanie polityką inwestycyjną samorządów terytorialnych

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 265-281
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4330

Istota prawidłowego zarządzania projektami unijnymi wraz z potencjalnym ryzykiem ich niezrealizowania

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 191–202
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.016.2350

Using internal audit in designing self-government development policy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 4 (24), s. 447–458
Data publikacji online: 20 marca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.13.036.1741

Wpływ procedur i działań audytowych na sposób zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 57–70
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.005.1078