KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

PRACE ORYGINALNE

Śmiertelne powikłania nielegalnego spędzenia płodu w latach 1920-1939 w materiale archiwalnym Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2021, Vol. 71 (1-2), s. 47-58
Data publikacji online: 1 października 2021
DOI 10.5114/amsik.2021.106362