Dialogi i diagnozy

Sortuj według

Jakub Śliwa The Silent Mantra Wydanie autorskie, Deadpxels, Kraków 2020, s. 80, 54 opisane fotografie

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 219–224
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.012.13739