Artykuły

Sortuj według

Mozaikowanie prawdy. Narracje quasi-faktyczne w reportażu literackim

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 3, s. 314-325
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.025.14312