Adam Ryś

Recenzja

Sortuj według

Ile administracji w ochronie zdrowia? S. Sikorski, Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 3, s. 242–243
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.026.14143